Bioenergi

Bioenergi

Bioenergi har en viktig rolle i Norges plan for å nå fastsatte klimamål, og muligheten for støtte for konvertering fra fossil energi til bioenergi er gode. I norske skoger er tilveksten betydelig større enn avvirkningen og potensialet for økt virksomhet er stort. Regjeringens klimamelding fra 2007 har satt som mål om økt utbygging av bioenergi med inntil 14 TWh innen 2020. Bioenergi innebærer store muligheter for offentlig virksomhet, kraftselskaper, næringslivet og industrien.

aPoint utfører vurdering av anlegg basert på biomasse eller biogass.

  • Utarbeiding av forprosjekt til bioenergianlegg.
  • Utarbeiding av søknad for støttemidler fra Innovasjon Norge, Enova og Transnova.
  • Valg av energibærer og type varmesentral.
  • Vurdere lokasjoner for varmesentral og biogassanlegg.
  • Økonomiske vurderinger og lønnsomhetsberegninger.
  • Beregninger av miljø- og klimapåvirkninger.