Energieffektivisering innen oppdrett

Artikkel i Hitra-Frøya 01.09.2015

aPOINT bistår SalMar Farming med innføring av energiledelse og planlegging av landstrøm for oppdrettsanleggene i sjø. Salmar er nå i gang med å bygge landstrøm til 13 anlegg, hvor diesel erstattes med elektriskkraft fra land. aPOINT har bla. bistått med planlegging, anskaffelse og søknad om investeringsstøtte fra Enova.