Energimerking av bygg

aPoint utfører energimerking i henhold til NVEs "Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg". Ifølge forskriften skal alle boliger og yrkesbygg som leies ut og selges ha en energiattest. Yrkesbygg over 1.000 m2 skal alltid ha gyldig energiattest. Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard.

Energiattesten består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Energikarakteren går fra A (best) til G (svakest). Karakteren gir en samlet vurdering bygningens energibehov, dvs. antall kWh som bygningen trenger per kvadratmeter ved normal bruk. Energikarakteren er basert på en beregning av levert energi. Oppvarmingskarakteren gir informasjon om hvor miljøvennlig oppvarmingen er, eller i hvilken grad energibehovet til oppvarming av rom og tappevann kan dekkes av andre energikilder enn strøm og olje 

I tillegg foreslår energiattesten en tiltaksliste over tiltak som kan gjennomføres for å gjøre bygningen mer energieffektiv og redusere energibruken.

Last nedproduktblad; Energimerking