Lavenergi- og passivhus

Bygninger, både bolighus og næringsbygg, bygges i stadig større grad etter lavenergi- og passivhusstandard. Dette er fremtidens boligform med lavt energibruk og gode teknologiske løsninger. I Regjeringens klimamelding er det foreslått at kravene i byggteknisk standard skal skjerpes til passivhusnivå i 2015. Dette krever større kunnskap både hos rådgivere, entreprenører og utførende.

For passivhus er det av stor viktighet at det blir valgt hensiktsmessige og kostnadseffektive løsninger i forhold til kravene i gjeldende passivhusstanarder. 

aPoint kan tilby følgende tjenester innenfor passivhus:

  • Vurdering iht. krav i passivhusstandard NS3700/3701.
  • Vurdere beste løsning for å oppnå passivhusnivå.
  • Valg av varmeløsning i passivhus/lavnergibygg.
  • Hjelp i forhold til søknader mot Enova
  • Energikoordinator mellom de ulike disipliner.

 

Last ned produktblad; Passivhus