Energieffektivisering

Energieffektivisering

Mange bedrifter og offentlige institusjoner har høyere energibruk enn nødvendig. I mange tilfeller kan energibruken reduseres gjennom forholdsvis små grep og investeringer, både når det gjelder offentlige bygg, næringsbygg og industri.

Aktuelle tjenester i forhold til energibruk:

  • Kartlegging av energiflyt og energibruk
  • Forslag til tiltak for å redusere og optimalisere energibruk
  • Utrede alternativer for konvertering av fossil brensel
  • Utarbeidelse av søknader om tilskudd fra ENOVA
  • Oppfølging av planer og implementering av tiltak
  • Etablering av energiledelse med utgangspunkt i ny standard NS-EN 50001
  • Etablering og bistand ved drift av Energioppfølgingssystem (EOS)

Last nedproduktblad; Energieffektivisering