Havenergi

Havenergi

Havenergi er et område som fortsatt er umodent i energisammenheng. Potensialet er imidlertid stort, noe som er fastslått gjennom potensialstudie fra Enova. I tillegg gjør den lange kysten og erfaring med offshoreteknologi Norge til et svært aktuelt område for utbygging av havenergi.

Det er imidlertid fortsatt usikkerhet rundt potensial, teknologi og lønnsomhet. Offshore vindkraft og bølgeenergi har størst potensial, men det også er en del potensial innen tidevannskraft. I den forbindelse tilbyr vi tjenester for havenergi innen følgende områder:

  • Potensialstudier med kartlegging av mulig produksjonspotensial for ulike typer havenergi.
  • Undersøkelse av mulige lokasjoner for pilotprosjekter innen havenergi.
  • Legge til rette for ulike pilotprosjekter, med kontakt mot lokale og regionale myndigheter og leverandører.
  • Kartlegging av mulige konsekvenser i forhold til natur, miljø og samfunn.
  • Bistand ved forretningsutvikling for leveranser av tjenester og varer til havenergi.