Forretningsutvikling

Generelle rådgivingstjenester og strategiprosesser

aPoint AS kan bistå ved utvikling eller revisjon av forretningsplaner. Typisk fremgangsmåte innebærer bred involvering av selskapets styre og ansatte for å sikre solid forankring av planene som utvikles. Det benyttes anerkjente metoder med fokus på gjennomførbarhet. Vi har gjennomført strategiprosesser for en rekke energiselskaper og for ulike andre virksomheter både innenfor privat og offentlig sektor.

Prosjektledelse og innovasjon

aPoint AS kan bistå firma og gründere ved nyetablering, knoppskyting og utvikling av nye forretningsområder. Aktuelle tjenester kan være bistand til søknader, finansieringsløsninger, utvikling av forretningsplaner, gjennomføring av markedsanalyser, etablering av forretningsmodell, budsjettmodeller, etablering av organisasjon og nettverk/samarbeidskonstellasjoner er typiske oppgaver. aPoint AS har spesiell erfaring med teknologiutviklingsprosjekter innenfor fornybar energi, IKT og løsninger for maritim sektor.

aPoint AS kan bistå med næringsutviklingsarbeid, jobbskapingsaktiviteter og utvikling av samarbeidskonstellasjoner/nettverk tilpasset ulike behov.

Prosjektledelse og management

For avtalte perioder kan personell fra aPoint AS ivareta eller bistå offentlige eller private aktører med daglig leder oppgaver, prosjektledelse eller andre oppgaver.