Generelle rådgivingstjenester og strategiprosesser

aPoint AS kan bistå ved utvikling eller revisjon av forretningsplaner. Typisk fremgangsmåte innebærer bred involvering av selskapets styre og ansatte for å sikre solid forankring av planene som utvikles. Det benyttes anerkjente metoder med fokus på gjennomførbarhet. Vi har gjennomført strategiprosesser for en rekke energiselskaper og for ulike andre virksomheter både innenfor privat og offentlig sektor.