Prosjektledelse og innovasjon

aPoint AS kan bistå firma og gründere ved nyetablering, knoppskyting og utvikling av nye forretningsområder. Aktuelle tjenester kan være bistand til søknader, finansieringsløsninger, utvikling av forretningsplaner, gjennomføring av markedsanalyser, etablering av forretningsmodell, budsjettmodeller, etablering av organisasjon og nettverk/samarbeidskonstellasjoner er typiske oppgaver. aPoint AS har spesiell erfaring med teknologiutviklingsprosjekter innenfor fornybar energi, IKT og løsninger for maritim sektor.

aPoint AS kan bistå med næringsutviklingsarbeid, jobbskapingsaktiviteter og utvikling av samarbeidskonstellasjoner/nettverk tilpasset ulike behov.