Prosjektledelse og management

For avtalte perioder kan personell fra aPoint AS ivareta eller bistå offentlige eller private aktører med daglig leder oppgaver, prosjektledelse eller andre oppgaver.