Kompetanse

Våre ansatte representerer en bred kompetanse innen energi- og miljøfag, teknologiutvikling og næringsutvikling. Formelle kvalifikasjoner er fra universitet og høgskoler. Fagområder og erfaringsbakgrunn representerer blant annet:

 • Økosystemteknikk
 • Elkraft
 • Skogbruksfag/skogforvaltning
 • Miljøfag
 • IT-anskaffelser
 • VVS
 • Økonomi/finans
 • Prosjektledelse
 • Krafthandel/kraftmarked
 • Verdikjedeeffektivisering
 • Energiøkonomisering/ENØK
 • Fjernvarme/nærvarme
 • Forretningsutvikling
 • Kommunal forvaltning
 • Logistikk

Bakgrunn

aPoint AS er et rådgivingsselskap lokalisert i Kristiansund. aPoint er resultatet av en sammenslåing av selskapene Energuide AS og Tensa AS. Selskapene ble slått sammen i juni, 2012. Både Energuide og Tensa har eksistert siden 2006.

aPoint har eiere med lange tradisjoner innen våre fagområder; Greenpoint AS, Nordmøre Energiverk AS, TrønderEnergi Kraft AS og Smøla kommune

Navnet aPoint kan tolkes på flere måter. Det kan relateres til poengtert og punktlig. Det kan også tolkes som å peke på eller å guide. aPoint gir ellers assosiasjoner til apointment, dvs. avtale. Fra latin kan appono hentes frem, der det betyr å tilby/legge frem.