Nyheter

 • aPOINT planlegger for vekst >

  Artikkel i Tidens Krav 08-05-2017

  aPOINT har fått tilført frisk kapital og tar nå fatt på en vekststrategi. Det tas utgangspunkt i eksisterende virksomhet, hvor denne redefineres til følgende områder; Energi - Digitalisering - Forretningsutvikling.

  Se artikkel i Tidens Krav

  Read More
 • 9,5 millioner i støtte til utbygging av bredbånd >

  Smøla, Vestnes og Gjemnes kommuner får til saman 9,5 millionar kroner til å bygge ut bredbånd i sine kommuner. Det er klart etter at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet nå har fordelt staten sine tilskudd til bredbåndsutbygging. aPOINT har bidratt i planlegging  og utarbeidels av søknader.

  Sak på MR Fylkeskommunes hjemmeside

  Read More
 • Energieffektivisering innen oppdrett >

  Artikkel i Hitra-Frøya 01.09.2015

  aPOINT bistår SalMar Farming med innføring av energiledelse og planlegging av landstrøm for oppdrettsanleggene i sjø. Salmar er nå i gang med å bygge landstrøm til 13 anlegg, hvor diesel erstattes med elektriskkraft fra land. aPOINT har bla. bistått med planlegging, anskaffelse og søknad om investeringsstøtte fra Enova. 

  Read More
 • Millionstøtte til KOM Rigg >

  Innovasjon Norge har bevilget 1,88 millioner kroner over tre år til leverandørnettverket KOM Rigg. Nettverket ble stiftet i juni 2014, og har ved oppstart 13 medlemmer. aPOINT har hatt prosjektledelsen for prosjektet gjennom dets ulike faser. 

  Read More
 • Søker om 713 millioner til bredbåndsutbygging >

  Den tidligere ordningen med fordeling av bredbåndsmidler internt i fylkene, ble i 2014 erstattet av en nasjonal ordning hvor midlene fordeles av Post- og teletilsynet. Det er til sammen søkt om 713 millioner fordelt på 171 søknader. aPOINT har utformet søknader for fire kommuner i Møre og Romsdal.

  Read More
 • Teknisk Ukeblad - landstrøm >

  Teknisk Ukeblad skriver om samarbeid mellom seks havner for etablering av landstrøm. aPOINT er prosjektleder for arbeidet. Read More
 • Presentasjoner Dagseminar Landstrøm >

  PROGRAM

  Dagseminar Lavspent Landstrøm

  Kristiansund, 31.10.2013

  09:00

  Registrering

  09:30

  Åpning

  Møteleder Tor Henrik Eide, Divisjonssjef Nett NEAS

  09:45

  NEAS, KNH, Transnova og aPoint AS

  Nils Erik Pettersen, Seniorrådgiver aPoint AS

  10:15

  Statoil ASA Marine Operasjoner

  Helge Såtendal, Principal Consultant Logistics - Grønn logistikk

  10:45

  Kaffe og frukt - nettverksbygging

  11:00

  Transnova

  Lars Fabricius, Avdelingsingeniør

  11:15

  Bellona

  Sigurd Enge, Leder Maritimt Shipping, Olje & Gass

  11:30

  Farstad Shipping ASA

  Karl-Berge Sæbjørnsen, Ship Surveyor Electro, Newbuilds

  12:00

  Lunsj

  13:00

  Msc Ragnar Gjørven - ISO/IEC/IEEE 80005-X standard


  Status standard lavspent landstrøm

  14:00

  Kaffe og frukt

  14:15

  Msc Ragnar Gjørven - ISO/IEC/IEEE 80005-X standard


  Status standard lavspent landstrøm

  15:15

  Kaffe og frukt

  15:30

  Enova

  Merete Knain, Seniorrådgiver

  16:00

      Avslutning  Read More
 • Riggservice til Kristiansund? >

  aPoint er leder for forprosjektet som har kartlagt grunnlaget for å  utvikle et lokalt riggservicetilbud. Read More
 • Ingeniørutdanning i Kristiansund >

  aPOINT AS har på oppdrag for Møre og Romsdal fylkeskommune vært prosjektleder for etablering av petroleumsutdanning i Kristiansund. Høgskolen i Bergen sin omtale av studiet finnes her.

   

  Read More
 • Landstrøm på Storkaia >

  Havnemagasinet KNUTEPUNKT skriver i siste utgave om landstrøm på Storkaia i Kristiansund. Arbeidet ledes av aPoint AS.

  Artikkel i Knutepunkt nr. 4, 2013

  Knutepunktet

  Read More
 • Stort oppdrag for aPoint >

  Januar 2013,
  SmartHub AS har inngått en toårs kontrakt med aPoint AS for bistand innenfor områdene strategi, prosjektstyring og administrasjon av prosjektet Smartstrøm Nordvest. SmarHub AS er et nystiftet selskap som eies av 11 nettselskap i Møre og Romsdal. Prosjektets formål er å innføre Avanserte måle- og styringssystemer (AMS) i de 11 nettselskapene, samt legge til rette for effektiv og kostnadsbesparende drift av løsningen etter at innføringen er gjennomført. aPoint/Tensa har også bidratt i forprosjektet av dette samarbeidet.

   

  Read More
 • aPoint - nytt navn >

  De to Kristiansunds firmaene Energuide AS og Tensa AS slår seg sammen og blir til aPoint AS. De to selskapene utfyller hverandre godt, og sammenslåingen av de to miljøene vil styrke oss både faglig og kapasitetsmessig. Se utklipp fra Tidens Krav 27.06.2012.

  Tidens Krav 27-06-12

  Read More
 • 1

Kontakt oss

aPoint AS
Omagt. 114
6517 Kristiansund
Org.nr: 990 535 531

 (+47) 96 62 88 00
 post@apoint.no
 Mer kontaktinfo
Våre ansatte

sellihca-logo

Logg inn