Vindkraft

Vindkraft

Vi tilbyr en innledende vurdering av vindkraftverk med vurdering av størrelse på anlegg, plassering av turbiner og lønnsomhetsvurderinger av prosjektet. Dette inneholder også en kort vurdering av mulige konsekvenser i forhold til biologisk mangfold, vern, landskap, friluftsliv og andre mulige innvirkninger på nærområdet.

For videre vurderinger tilbyr utarbeidelse av melding med forslag til konsekvensutredning og til slutt konsesjonssøknad. En eventuell konsesjonssøknad vil inneholde en mer detaljert beskrivelse av tiltaket i tillegg til konsekvensutredninger for ulike fagtemaer. I deler av dette arbeidet vil vi samarbeide med andre aktører.