150. 000 målere og felles selskap for administrering av datainnsamlingen.

Energiselskaper i Møre og Romsdal har samarbeidet om utbygging av smarte strømmålere til alle. Totalt er nærmere 150.000 målere installert. aPOINT har vært med siden oppstart.

På lik linje med andre land i Europa ble det i 2014 pliktig for nettselskap i Norge å installere avanserte måle- og styresystem, så kalte AMS-målere, bedre kjent som smarte strømmålere. I følge forskriften skal installasjon av smarte strømmålere være gjennomført senest 1. januar 2019.

10 nettselskaper i Møre og Romsdal bestemte seg i 2012 for å etablere selskapet Smarthub for å sikre en effektiv prosess for utskifting til smarte strømmålere for ca. 150 000 kunder.

aPOINT har vært med i prosjektet fra etableringen av Smarthub og har bistått med prosjektledelse gjennom hele prosessen.  Seniorrådgiver Kristin Skoglund Aas, som fungerer som prosjektleder for Smarthub, forklarer at det har vært et utfordrende og meget spennende prosjekt, der mange involverte parter og systemer skal fungere sammen.

Utrulling AMS

150 000 smarte strømmålere er installert i Møre og Romsdal

De installerte smarte strømmålerne registrerer forbruket per time. Undersøkelser i andre land viser at med tilgang til informasjon om forbruk og tilhørende kostnader vil strømkundene endre sitt forbruk i en mer miljøvennlig retning, sier Kristin Skoglund Aas. I tillegg til de store mulighetene til mer effektiv bruk på forbrukersiden vil nettselskapene få en bedre oversikt over tilstanden i strømnettet. Nettselskapene vil kunne oppdage feil raskere og de vil få mer kunnskap om hvor det er nødvendig å investere i forbedret nett. 

Nå starter jobben!

Når vi nå nærmer oss slutten av utrullingsfasen av smarte strømmålere ser vi frem til neste fase, der tilgang til data om forbruk og kvalitet i nettet åpner opp for mange spennende muligheter for videreutvikling, sier prosjektleder og seniorrådgiver Kristin Skoglund Aas i aPOINT.