• 1
juli 15, 2019

Veiholmen på Smøla får høyhastighets bredbånd

in Artikler

by Sebastian Videhult

Smøla kommune har gjennom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, og Møre og Romsdal fylkeskommune, fått tilskudd til utbygging…
oktober 26, 2018

Utbygging bredbånd

in Artikler

by Nils Erik Pettersen

I følge rapporten «Dekningsundersøkelsen 2018» har 73% av husholdningene i Møre og Romsdal tilgang til høyhastighets bredbånd (100 Mbit/s) i 2018, hvilket er…
februar 10, 2020

Taredyrking som ny industri?

in Artikler

by Nils Erik Pettersen

aPOINT er prosjektleder for Akvalab der målet er å få frem utstyr egnet for storskala…
januar 30, 2019

Søknadsfrist for støtte til landstrøm nærmer seg

in Artikler

by Sebastian Videhult

ENOVAs støtteordning for landstrøm i norske havner er utlyst med søknadsfrist 29. mars 2019. Støtten…
oktober 24, 2017

Smart City og lokal nærings-utvikling

in Artikler

by Arild Næss

I samarbeid med det regionale utviklingsselskapet Vindel og Kristiansund kommune, har aPOINT bidratt til å…
mars 08, 2019

Selvkjørende Sundbåt i Kristiansund?

in Artikler

by Nils Erik Pettersen

Forskningsrådet har bevilget støtte til et FoU-prosjekt som skal klarlegge mulighet for bygging av en…
mars 14, 2019

Risiko- og sårbarhetsanalyse

in Artikler

by Nils Erik Pettersen

Endringer i kraftberedskapsforskriften pr 01.01.2019 stiller strengere krav til kraftselskapenes digitale sikkerhet, og til sikkerhet…
oktober 24, 2017

Nye trygghetsalarmer til Nordmøre

in Artikler

by Arild Næss

Det analoge telenettet i Norge er under utfasing, noe som blant annet betyr at alle…
februar 09, 2020

Nye muligheter for støtte til landstrøm - aPOINT kan bistå!

in Artikler

by Nils Erik Pettersen

Nye muligheter for støtte til landstrøm - aPOINT har kompetanse og bistår gjerne! Enova har…