Forskningsrådet har bevilget støtte til et FoU-prosjekt som skal klarlegge mulighet for bygging av en selvstyrt, elektrisk Sundbåt i Kristiansund. aPOINT har stått i spissen for prosjektutvikling og søknadsprosess.

Sundbåten ble etablert allerede i 1876. Tilbudet har vært i sammenhengende drift som offentlig transporttilbud i 139 år, og har fraktet mer enn 130 mill. passasjerer. Sundbåten er et ikon og en viktig del av byens identitet.

FoU-prosjektet, som André Keane fra aPOINT skal lede, vil gjennomføres i et samarbeid mellom kunden og lokale bedrifter, spesialistmiljø og forskningsmiljø. Tilsagnet på ca 6 millioner vil gå til planlegging, design, utvikling av autonomi og simulatorløsninger. Utviklingsprosjektet vil pågå i ca 2 år, og vil etter endt løp gi beslutningsunderlag for byggefasen.