Smøla kommune har gjennom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, og Møre og Romsdal fylkeskommune, fått tilskudd til utbygging av høyhastighets bredbånd på Veiholmen. Husholdninger og næringsaktører på Veiholmen får med denne utbyggingen tilbud om internettaksess med 100 - 1000 Mbit/s symmetrisk hastighet, basert på et topp moderne fibernett, sier Per Oterholm, rådgiver i aPOINT AS.

Veiholmen bredbånd

Veiholmen, Smøla kommune - område for utbygging av høyhastighets bredbånd

aPOINT AS har bistått Smøla kommune gjennom hele prosessen, fra utarbeidelse av søknaden til signering av utbyggingskontrakt med Nordmøre Energiverk AS. Underveis har aPOINT AS blant annet bistått med utarbeidelse av konkurransegrunnlag, vurdert innkomne tilbud og vært delaktig i kontraktsforhandlingene, sier rådgiver i aPOINT AS, Per Oterholm.

Gunnlaug Kristiansen, Daglig leder i Smøla Nærings- og kultursenter KF sier følgende om prosessen: «Smøla kommune har vært bevisst på å prioritere arbeidet med å få bygd ut høyhastighetsbredbånd for næringsliv og beboere i kommunen. Vi er en kommune i stadig utvikling, og som bidrar sterkt til verdiskapingen nasjonalt. Elementære verktøy som tilgjengelig bredbånd, er avgjørende for fortsatt utvikling. Bredbåndsutbygging i områder med spredt bebyggelse må jobbes fram i et spleiselag, og det er lange og arbeidskrevende prosesser som skal til for å få på plass finansiering og utbygging. Smøla kommune har benyttet aPOINT ved flere anledninger i forbindelse med utbygging av bredbånd på Smøla, og vi har hatt svært god nytte av bistanden vi har fått.»