aPOINT skal være prosjektleder i et forprosjekt for Molde Vann og Avløp KF der det skal foretas vurderinger om fullskala utrulling av smarte vannmålere til husstander i Molde kommune. I forprosjektet skal det også gjennomføres en pilot for utprøving av teknologi, utstyr og installasjonsprosess.

Forprosjektet har oppstart i mai 2020, og skal sluttføres i løpet av høsten 2020. – Dette er et svært interessant oppdrag for aPOINT, ikke minst fordi vi har god kompetanse og innsikt i teknologliske og praktiske utfordringer knyttet til denne type prosjekter, sier prosjektleder Nils Erik Pettersen.