Kvalitetssikring av energi- og miljødata fra havbrukssektoren

På oppdrag for Miljødirektoratet er aPOINT og våre samarbeidspartnere Kontali Analyse og Doxacom i  gang med å kartlegge energibruken for fôrflåter og arbeidsbåter og servicebåter i Norge.

Det er ca. 1.000 matfisk lokaliteter langs kysten. Disse har egne fôrflåter for fôring av fisken og drift av anleggene. Flåtene har et betydelig energibehov, og om det ikke er etablert landstrøm så dekkes dette fra en dieselgeneratorer om bord i flåta. I tillegg er det mange fartøy som opererer omkring anleggene. Elektrifisering av fôrflåter og servicebåter er et viktig bidrag for å redusere utslipp og miljøbelastningen fra sektoren. Miljødirektoratet ønsker et bedre datagrunnlag for energibruken, og vår jobb er å levere dette i løpet av inneværende år. 

 

oystein

På bildet er Øystein Næss i full gang med å kartlegge og kvalitetssikre datagrunnlaget som skal leveres.