Energirådgiving

Vi bistår kunder med å finne gode, kostnadseffektive og bærekraftige energiløsninger. Vi foretar en gjennomgang av dagens energibruk og energiløsninger, og vurderer  forbedringsmuligheter. aPOINT kan også bistår med spesifikasjkon, anskaffelse og innføring av foretrukne løsninger.  

Dersom innovative løsninger er aktuelt som f. eks bruk av solceller, batterier, hydrogen og/eller smarte styringssystemer, så har aPOINT god kompetanse på området. Vi kan tilby kunder en uhildet vurdering av alternativer, kostnader, nytte samt ulike risikoforhold.

Vi kan også bistå med søknader om tilskudd fra Enova, Innovasjon Norge og/eller andre tilskuddsinstanser. Ta kontakt for en uforpliktende vurdering av ditt prosjekt. 

Vi kan også bistå med energimerking av bygg og miljøfyrtårnsertifisering.

Rådgiving for energiselskap

aPOINT har spesiell kompentanse fra energibransjen og bistår energiselskaper både med strategiutvikling , prosjektledelse og ulike analyser.  

For nettvirksomheten kan aPOINT typisk bistå til kartlegging av forbedringspotensial og vurdering av teknologiske løsninger for effektivisering av nettdriften. Dersom det er aktuelt å foreta utskiftinger eller nyinvesteringer, så kan aPOINT bistå med med utarbeidelse av spesifikasjoner og gjennomføring av offentlige anskaffelsesprosesser.

Vi har erfaringer både fra større, kompliserte prosjekter og enklere oppdrag. Vi påtar oss gjerne et prosjektlederansvar og/eller andre prosjektroller i kundens prosjekt.

Vi har også kompetanse fra markedssiden, og kan bistå selskaper som vurderer nye forretningsområder og/eller ønsker en gjennomgang og vurdering av dagens situasjon og muligheter på markedssiden.