• 1
 

aPOINT vurderer, utvikler og skaffer finansiering til prosjekter innen digitalisering, energibruk og -produksjon.
Vi ønsker at våre kunder skal være konkurransedyktige i møtet med fremtiden. I en tid med rivende utvikling, stadig ny kunnskap og ofte mangel på tid og ressurser i egen virksomhet, kan vi bidra i tidlig fase med spesialkompetanse innen energi, digitalisering, forretningsutvikling og prosjektledelse slik at de gode ideene blir satt ut i livet.

Kompetanse

aPOINT representerer en bred kompetanse innen økonomi, næringsutvikling, energi- og miljøfag og teknologiutvikling. Formelle kvalifikasjoner er fra universitet og høgskoler. Fagområder og erfaringsbakgrunn representerer blant annet:

 • Økonomi og finans
 • Forretningsutvikling
 • Prosjektledelse
 • Verdikjedeeffektivisering
 • Digitalisering
 • Elkraft
 • Energieffektivisering/ENØK
 • Nær- og fjernvarme
 • IT-anskaffelser
 • Kommunal forvaltning
 • Krafthandel og kraftmarked
 • Logistikk
 • VVS
 • Miljøfag
 • Skogbruksfag/skogforvaltning
 • Økosystemteknikk

Historikk og eierstruktur

aPOINT er resultatet av en sammenslåing av Energuide og Tensa, og eies av Greenpoint, Bølgen Invest og Kontali Analyse. Selskapet har historikk tilbake til 2006 og har siden da hjulpet bedrifter, kommuner og fylkeskommuner med strategiplaner, utredninger og ledelse av lønnsomme og samfunnsnyttige prosjekter innen energi, industri, havbruk, infrastruktur og næringsutvikling.

Les mer om jobber vi har gjort

Se våre tjenester

Kontakt oss