• 1
10 mars, 2020

Kompetansepakke tilpasset en energibransje i endring.

Vi bistår med utmeisling av fremtidsrettet strategi og gode endringsprosesser! Kvale advokatfirma, aPOINT og MindMap…
10 februar, 2020

Taredyrking som ny industri?

aPOINT er prosjektleder for Akvalab der målet er å få frem utstyr egnet for storskala…
09 februar, 2020

Nye muligheter for støtte til landstrøm - aPOINT kan bistå!

Nye muligheter for støtte til landstrøm - aPOINT har kompetanse og bistår gjerne! Enova har…
15 juli, 2019

Veiholmen på Smøla får høyhastighets bredbånd

Smøla kommune har gjennom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, og Møre og Romsdal fylkeskommune, fått tilskudd til utbygging…