• 1
27 mai, 2020

Tare på timeplanen - Møre og Romsdal fylkeskommune

Les om involveringen av Kristiansund videregående skole i forbindelse med  taredyrkingsprosjektet som aPOINT leder på…
13 mai, 2020

Prosjektledelse forprosjekt Smarte Vannmålere

aPOINT skal være prosjektleder i et forprosjekt for Molde Vann og Avløp KF der det…
10 mars, 2020

Kompetansepakke tilpasset en energibransje i endring.

Vi bistår med utmeisling av fremtidsrettet strategi og gode endringsprosesser! Kvale advokatfirma, aPOINT og MindMap…
10 februar, 2020

Taredyrking som ny industri?

aPOINT er prosjektleder for Akvalab der målet er å få frem utstyr egnet for storskala…