• 1
24 oktober, 2017

Energiledelse for SalMar

Investering i landstrøm har betydelige fordeler. Samtidig kan det være en tung prosess, hvor både…
24 oktober, 2017

Smart City og lokal nærings-utvikling

I samarbeid med det regionale utviklingsselskapet Vindel og Kristiansund kommune, har aPOINT bidratt til å…
24 oktober, 2017

Nye trygghetsalarmer til Nordmøre

Det analoge telenettet i Norge er under utfasing, noe som blant annet betyr at alle…
24 oktober, 2017

Automatisering av alle fylkets strømmålere

I tråd med myndighetskravene om at alle strømmålere skal digitaliseres og automatiseres innen 1. januar…