• 1
10 februar, 2020

Taredyrking som ny industri?

aPOINT er prosjektleder for Akvalab der målet er å få frem utstyr egnet for storskala…
09 februar, 2020

Nye muligheter for støtte til landstrøm - aPOINT kan bistå!

Nye muligheter for støtte til landstrøm - aPOINT har kompetanse og bistår gjerne! Enova har…
15 juli, 2019

Veiholmen på Smøla får høyhastighets bredbånd

Smøla kommune har gjennom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, og Møre og Romsdal fylkeskommune, fått tilskudd til utbygging…
14 mars, 2019

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Endringer i kraftberedskapsforskriften pr 01.01.2019 stiller strengere krav til kraftselskapenes digitale sikkerhet, og til sikkerhet…