• 1
15 juli, 2019

Veiholmen på Smøla får høyhastighets bredbånd

Smøla kommune har gjennom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, og Møre og Romsdal fylkeskommune, fått tilskudd til utbygging…
14 mars, 2019

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Endringer i kraftberedskapsforskriften pr 01.01.2019 stiller strengere krav til kraftselskapenes digitale sikkerhet, og til sikkerhet…
08 mars, 2019

Selvkjørende Sundbåt i Kristiansund?

Forskningsrådet har bevilget støtte til et FoU-prosjekt som skal klarlegge mulighet for bygging av en…
30 januar, 2019

Søknadsfrist for støtte til landstrøm nærmer seg

ENOVAs støtteordning for landstrøm i norske havner er utlyst med søknadsfrist 29. mars 2019. Støtten…